Tepelné čerpadlo představuje jeden z druhů ekologického vytápění budov, který se využívá i ve dřevostavbách. Tento alternativní způsob vytápění s sebou nese ale i poměrně citelné pořizovací náklady, vyšší hlučnost a nároky na okolí. Dokáží nízké provozní náklady vyrovnat nedostatky, které tento způsob vytápění přináší? V dnešním článku se zaměříme na jednotlivé druhy tepelných čerpadel, jejich výhody a nevýhody.

Rozeznáváme 4 druhy tepelných čerpadel. A sice tepelné čerpadlo země – voda, vzduch – voda, vzduch – vzduch a voda – voda. Tepelné čerpadlo země – voda získává energii, jak ostatně název napovídá, ze země. V tomto systému jsou do země umísťovány tzv. zemní kolektory, případně geotermální vrt. Zemní práce a počáteční provozní náklady jsou nejenom finančně, ale i časově náročné. Výhoda tkví v tom, že tento zdroj tepla je poměrně stabilní.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda funguje na zákonu termodynamiky, tedy přijímání vnějšího tepla do zásobníku vody. Nezřídka kdy se stává, že tento způsob vytápění s sebou přináší i zvýšenou hlučnost a vibrace. Přestože zde jsou počáteční investice nižší, je potřeba počítat také se spotřebou elektrické energie určenou k chodu čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch je založeno na odpařování na jedné straně a kondenzaci na straně druhé. Poměrně snadná instalace a počáteční náklady však hatí hlučné čerpadlo, a to nejenom venku, ale i vevnitř budovy.

Tepelné čerpadlo voda – voda získává energii z vody respektive ze studní a jejich vzájemného koloběhu. Dlouhodobá stabilita zajišťuje vysoký topný výkon a stabilitu. Nutnost pravidelné údržby a servisu patří mezi hlavní nevýhody tohoto systému.

Tepelné čerpadlo a porovnání výhod s nevýhodami

Z výše uvedených vět je tak jasné, že mezi hlavní výhody tepelných čerpadel patří nízké provozní náklady, minimální obsluha a samozřejmě ekologičnost provozu. Tepelné čerpadlo má bohužel i řadu nevýhod. Mezi největší nevýhody patří vysoká pořizovací cena, připojení tepelného čerpadla k topným systémům i hlučnost a vibrace čerpadel. Další nevýhody souvisejí například s životností nejdražších komponentů tepelných čerpadel, a tím i nízkou návratností investice.

Přemýšlíte-li o pořízení tepelného čerpadla, je vždy důležité zaměřit se na poměr mezi pořizovacími a provozními náklady. Návratnost takovéto vysoké investice do tepelného čerpadla bude značně nejistá. Nemusíte se však obávat! Vytopit dřevostavbu od nás nebude představovat žádný problém.

U nás v CW Home s.r.o. vám připravíme dřevostavbu doslova na míru vašim přáním a požadavkům. Pro vytápění vám navrhneme využití rekuperační jednotky nebo solárních systémů vytápění. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, rádi vám poradíme.

Pojďte stavět dřevostavby s CW Home!